Vol 23, No 4 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Yun-Chen Tsai, Kwo-Jean Farn
PDF
1-36
Chin-Chen Chang, Jung-San Lee, Jia-Shang Wu
PDF
37-54
Tian-Fu Lee, Po-Qi Chen, Shi-Han Hwang
PDF
55-72
Ci-Lin Li, Wei-Lun Huang, Yu-Lin Kuo, Bing-Jian Wang, Tzung-Her Chen
PDF
73-92
Chiung-Ying Huang, Ming-Kung Sun, Chia-Mei Chen, Jhih-Syong Long, Gu-Hsin Lai
PDF
93-113
HungYu Chienhor
PDF
114-136