Vol 23, No 3 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

林宜隆 , 方彥霏
PDF
5-18
Teng,Szu-Yaun , Chen,Sou-Chan , Liu,Ping-Hsin
PDF
19-36
Jay-chang Chen
PDF
37-48
Chuang Ming-Shiung, Lin Chun-Hsien
PDF
49-64
Chang-Yueh Ho, Cheng-Ta Huang, Shiuh-Jeng WANG
PDF
65-90