Vol 24, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tzu-Chuen Lu, Ning Yang, Ting-Chi Chang
PDF
1-17
Zhong-Ze Huang, Chih-Hung Wang
PDF
18-27
Yung-Shin Chang, Pei-Chun Lai, Yung-Chen Chou
PDF
28-44
Yuan-Yu Tsai, Ruo-Jhu Lin, Chia-Chun Chang
PDF
45-57
Yu-Tso Chen, Chuang-Chiao Huang, James Wu
PDF
58-76